03 feb 2006 16:00

Ministerraad van 3 februari 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad heeft de volgende beslissingen genomen.