03 feb 2006 16:00

Onderzoeksprogramma Stereo II

Presentatie van het onderzoeksprogramma voor aardobservatie STEREO II

Presentatie van het onderzoeksprogramma voor aardobservatie STEREO II

De Ministerraad keurde het programma STEREO II goed en machtigde de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, een bedrag van 25,85 miljoen euro voor de periode 2006-2014 te reserveren. STEREO II is een meerjarig onderzoeksprogramma voor aardobservatie door teledetectie. STEREO staat voor support to the exploitation and research in earth observation. Die observatie door middel van satellieten biedt informatie over moeilijk toegankelijke gebieden, bijvoorbeeld rampgebieden, en is onmisbaar voor de controle van de teeltarealen door landbouwers in het kader van de Gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Ook zijn de gegevens onmisbaar bij het inschatten van de omvang van overstromingen en maken ze een snelle kartering van rampgebieden mogelijk. Binnen het nationaal onderzoeksprogramma voor aardobservatie zal STEREO II: - het Belgisch potentieel versterken, - innovatie stimuleren, - deelnamemogelijkheden aan internationale projecten en programma's creëren, - de Belgische infrastructuur ondersteunen, - een doorgedreven interactie met gebruikers ontwikkelen. Het programma behandelt vier prioritaire thema's: - de globale monitoring van vegetatie en evolutie van grote landecosystemen, - het beheer van de leefomgeving, - de gezondheid en humanitaire hulp, - de veiligheid en risicomanagement. De Minister van wetenschapsbeleid zal een samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen en de Gewesten uitwerken.