03 feb 2006 16:00

Koning Boudewijnstichting

Dialoog tussen de landen van de euro-mediterrane ruimte.

Dialoog tussen de landen van de euro-mediterrane ruimte.

De Ministerraad keurde een initiatief van de Koning Boudewijnstichting goed, dat bijdraagt tot de dialoog tussen de landen van de euro-mediterrane ruimte. Het initiatief is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. De dialoog tussen de landen van de euro-mediterrane ruimte (Euromed) vormt een belangrijk onderdeel van de Belgische diplomatie. In het kader van het Barcelona-proces werd de Anna Lindh-stichting opgericht. Die stimuleert, ondersteunt en coördineert initiatieven die de interculturele dialoog bevorderen. Deze initiatieven beslaan 4 activiteitendomeinen: cultuur, kunst, media, onderwijs en wetenschappen. De Anna Lindh-stichting steunt hiervoor op de 35 nationale netwerken. Voor België is de beheerder van het nationaal netwerk de Koning Bouwdewijnstichting. Het voorgestelde initiatief bevordert van de dialoog en de versterking van de capaciteit tot terreindiplomatie en conflictbemiddeling in de euro-mediterrane ruimte. De Koning Boudewijnstichting beheert het nationale netwerk, dat diverse actoren uit de civiele maatschappij samenbrengt. Ze is het Belgische aanspreekpunt voor de Anna Lindh-stichting en verzorgt de contacten met andere nationale netwerken. De activiteiten van de Koning Boudewijnstichting beperken zich niet tot de administratieve ondersteuning maar dragen ook bij tot bovenvermelde doelstellingen en leveren hieraan een concrete meerwaarde, door: 1. de actieve uitbouw van het nationale netwerk: identificatie van geïnteresseerde actoren, aanmaak en beheer van een databank; 2. de ondersteuning en begeleiding van leden van het nationale netwerk bij de uitwerking van projectvoorstellen en bij de indiening nabij de Europese Commissie; 3. het zoeken van partners voor Belgische projectvoorstellen. Een project dient steeds te worden gesteund door minimaal 2 EU-partners en 2 Mediterrane partners, om in aanmerking te komen.