03 feb 2006 16:00

Seveso richtlijn

Nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten

Nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het voorontwerp bekrachtigt het nieuwe samenwerkingsakkoord. Dat bevat de maatregeln van de Europese richtlijn 2003/105/Eg van 16 december 2003, over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Die Richtlijn wijzigt het toepassingsgebied van richtlijn 96/82/CE van 9 december 1996, dat de basis van het eerste samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 vormde. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.