03 feb 2006 16:00

Moderniseringsplan coperfin 2006 - fase a

Voortgang van het moderniseringsplan van financiën

Voortgang van het moderniseringsplan van financiën

De Ministerraad nam kennis van de verwezenlijkingen van projecten die eerder voor het Coperfin-moderniseringsplan van de FOD Financiën waren ingediend. De Ministerraad gaf ook machtiging om bepaalde projecten in het kader van het Coperfinplan 2006 fase a te realiseren. De projecten in voorbereidende fase zullen als aparte dossiers in de loop van 2006 worden ingediend. Het plan is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. De projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen, de beveiliging van de ICT-infrastructuur en de modernisering en rationalisering van het netwerk van de FOD Financiën.