18 sep 2008 11:44

Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling

Nieuwe samenstelling van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Nieuwe samenstelling van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het ontslag en de benoeming van de leden van de Interdepartementale Commisie Duurzame Ontwikkeling.

Worden benoemd als lid:

 • mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister,
 • de heer Jean-Marc Galand als vertegenwoordiger van de minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,
 • de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
 • mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, 
 • de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van de minister van Justitie en Institutionele Hervormingen,
 • de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de minister van Werk en Gelijke Kansen,
 • de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken,
 • de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, 
 • mevr. Duciella Tabbara als vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote steden,
 • de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging,
 • de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie,
 • mevr. Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking,
 • mevr. Laurence Dayez als vertegenwoordiger van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
 • mevr. Els Van Gelder als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
 • de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid,
 • de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit, 
 • mevr. Cathy Verbyst als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding 
 • de heer Rudy Volders als vertegenwoordiger van de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën,
 • de heer François Roux als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap,
 • de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Personen met een handicap, 
 • de heer Philippe Onclinx als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting, 
 • mevr. Magda De Meyer als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
 • mevr. Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.