29 jan 2009 10:50

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling na de installatie van de nieuwe regering opnieuw samenstelt.  

Worden benoemd als lid: 

 • mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister
 • mevr. Jihane Annane als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen 
 • de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
 • de heer Axel Delvoie als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
 • de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen 
 • de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen 
 • mevr. Leen Bogaerts als vertegenwoordiger van de minister van Justitie
 • de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
 • mevr. Duciella Tabbara als vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
 • de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging
 • de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie
 • mevr. Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking
 • mevr. Els Van Gelder als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
 • de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid
 • de heer Gerben Croonenborghs als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken
 • de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 
 • de heer Bert Meulemans als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie
 • de heer Emmanuel Degreve als vertegenwoordiger van de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
 • de heer François Roux als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
 • de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Personen met een Handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • de heer Philippe Onclinx als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk   
 • de heer Thierry Martin als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
 • mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau