04 dec 2009 12:04

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling herschikt, als gevolg van de installatie van de nieuwe regering.

Worden op 1 december 2009 benoemd als lid: 

 • mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister;
 • mevrouw Jihane Annane als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen;
 • de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
 • de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen;
 • de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen;
 • mevrouw Nele Roobrouck als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Begroting;
 • de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van de minister van
  Pensioenen en Grote Steden;
 • mevrouw Leen Bogaerts als vertegenwoordiger van de minister van Justitie;
 • de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid;
 • de heer Tim Van Belleghem als vertegenwoordiger van de minister van Defensie;
 • de heer Cédric Van de Walle als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie;
 • de heer Wim Schaerlaekens als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking;
 • de heer Geert Dewulf als vertegenwoordiger van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven;
 • de heer Philip Naert als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen; 
 • de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken;
 • de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit;
 • de heer Bert Meulemans als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie;
 • de heer Emmanuel Degrève als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude;
 • de heer François Roux als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Europese Zaken;
 • de heer Sébastien Bastaits als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, staatssecretaris voor de federale culturele instellingen;
 • de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris
  voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap; 
 • de heer Mohamed Lahlali als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding;
 • mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.