20 dec 2002 16:00

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

De samenstelling van de ICDO werd herhaaldelijk gewijzigd en vervolgens bij koninklijk besluit van 22 oktober 2001 vernieuwd. Op 3 december 2002 deelde de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties aan de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling zijn beslissing mee om zijn vertegenwoordiger, die ontslagnemend was, in de ICDO te vervangen. De heer Pierre-Paul Hermoye, eerstaanwezend ingenieur bij de Regie der Gebouwen, werd benoemd als lid van de ICDO.