28 feb 2003 16:00

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een expert bij de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een expert bij de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Het gaat om de heer Dieter Vander Beke, adjunct-adviseur, expert bij de Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.