01 jul 2005 17:00

Interdepartementale Preventiecel

Op voorstel van mevrouw sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, nam de Ministerraad kennis van het jaarverslag 2004 van de Interdepartementale preventiecel (IPC).

Op voorstel van mevrouw sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, nam de Ministerraad kennis van het jaarverslag 2004 van de Interdepartementale preventiecel (IPC).

De interdepartementale Preventiecel werd opgericht bij de goedkeuring van het het protocol (*) aangaande de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie (**) opgemaakt tussen de federale betaalorganen en de respectievelijke controlediensten. In 2004 zorgde de IPS voor de conitnuïteit van zijn diensten en voerde volgende acties uit: - hij optimaliseerde de rapportering van de betaalorganen aan de IPC, waarbij het preventief karakter van de IPC prioritair was. - hij voerde preventieve controlemissies ter plaatse uit in de gevoelige sectoren op federaal en regionaal vlak. - hij coördineerde de EU-controlemissies en zorgde voor voldoende overleg tussen de betaalorganen en de contreolediensten in het geval van bilaterale vergaderingen met de EU. Naast de voorzetting van zijn gewone taken heeft het IPC er voor het jaar 2005 nieuwe taken bijgekregen: - hij houdt toezicht op de rapportering van de betaalorganen aan de IPC in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen die vanaf 2005 van toepassing zijn, - hij volgt de invulling van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bij de betaalorganen op en de wijzigingen in de rapportering van en aan de betaalorganen die ermee gepaard gaan. (*) door de Ministerraad op 25 oktober 1996. (**) Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw.