30 jun 2023 17:06

Interdepartementale provisie EU-voorzitterschap: verdeling van de derde schijf

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verdeling van de derde schijf van de interdepartementale provisie voor de uitgaven voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

De ministerraad stemt in met de verdeling van een bedrag van 11 539 081 euro in vastleggingskredieten en van 7 107 853 euro in vereffeningskredieten. De bedragen worden verdeeld onder de federale overheidsdiensten Kanselarij van de Eerste Minister, Buitenlandse Zaken, Financiën, Sociale Zekerheid, Volksgezondheid, Economie en Mobiliteit, alsook de POD Maatschappelijke Integratie, Fedasil en de Federale Politie.