31 mrt 2023 16:00

Interdepartementale provisie EU-voorzitterschap: verdeling van de tweede schijf

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verdeling van de tweede schijf van de interdepartementale provisie voor de uitgaven voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

De ministerraad stemt in met de verdeling van een bedrag van 20.862.937 euro onder de federale overheidsdiensten Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Sociale Zekerheid, Volksgezondheid, Economie en Mobiliteit, en de federale politie.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot het dekken van de uitgaven in het kader van de Europese unie voorzitterschap tijdens het 1ste semester 2024