23 okt 2008 13:39

Interfederaal korps van de inspectie van financiën

Vaststelling van de betrekkingen van het interfederaal korps van de inspectie van financiën die tot dezelfde trap van de hiërarchie behoren

Vaststelling van de betrekkingen van het interfederaal korps van de inspectie van financiën die tot dezelfde trap van de hiërarchie behoren

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor begroting Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de betrekkingen van het federaal korps van de inspectie van financiën vastlegt die tot dezelfde trap van de hiërarchie behoren, wat de toepassing van de taalkaders beteft (artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken). 

Het ontwerp schrijft voor dat de betrekkingen van inspecteur van financiën en korpschef gegroepeerd worden binnen de eerste trap van de hiërarchie. Het koninklijk besluit van 19 september 2005 schrijft voor dat de betrekkingen die overeenstemmen met de klassen A4 en A5 van niveau A de eerste trap van hiërarchie vormen.