02 apr 2004 17:00

Intergouvernementele werkgroep duurzame ontwikkeling

De Ministerraad heeft mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, gemandateerd om een intergouvernementele werkgroep op te richten, die de ontwikkeling van een nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling moet bevorderen.

De Ministerraad heeft mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, gemandateerd om een intergouvernementele werkgroep op te richten, die de ontwikkeling van een nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling moet bevorderen.

Een nationale strategie bepaalt de uitgangspunten en beleidsopties van België op dat vlak alsook de positie van ons land binnen de internationale gemeenschap. De werkgroep omvat vertegenwoordigers van de deelregeringen en wordt voorgezeten door de Minister van Duurzame Ontwikkeling. Een tussentijds rapport van de werkgroep zal aan de laatste Ministerraad van november 2004 worden voorgelegd.