12 sep 1997 17:00

Interministerieel Comité voor het Onthaal van Internationale Organisat
ies