24 okt 2016 17:05

Interministeriële conferentie Volksgezondheid (Secretariaat thematische vergadering Drugs)

Onder voorzitterschap van Minister De Block vergaderden vandaag 13 Ministers over het alcohol- en drugsbeleid in ons land.

Verschillende prioriteiten werden besproken, waaronder de kadernota integrale veiligheid, de gokproblematiek, de haalbaarheid van risicobeperkende gebruiksruimtes, de aanpak van nieuwe psychoactieve stoffen en het alcoholgebruik in ons land.
 

De Ministers namen onder meer volgende beslissingen :

  • Er wordt een gemeenschappelijke visie ontwikkeld over de aanpak van de gokproblematiek in ons land.
  • De Ministers keurden een synthesenota goed over risicobeperkende gebruiksruimtes. Een dergelijke ruimte biedt de mogelijkheid aan kwetsbare gebruikers hun drugs ter plaatse in te nemen in aanwezigheid van verzorgend personeel. De Belgische wet verbiedt momenteel dergelijke ruimtes en de federale regering zal geen wetswijzingen goedkeuren. Er wordt verder studiewerk verricht over dit onderwerp.
  • Dit jaar wordt een regelgeving van kracht die de aanpak van de illegale handel in nieuwe psychoactieve stoffen verbetert.
  • De vergadering beklemtoonde het belang van een globale en geïntegreerde aanpak van de alcoholproblematiek. Op basis van wetenschappelijke informatie, praktijkervaringen, en hoorzittingen zijn méér dan dertig maatregelen opgesteld in domeinen als preventie, zorg, alcohol in het verkeer, alcoholbeleid op de werkvloer, … De Interministeriële Conferentie kon vandaag echter geen akkoord bereiken over een definitief pakket. Er wordt op korte termijn verder onderhandeld om tot een akkoord te komen.

 

De definitieve documenten van de vergadering zijn beschikbaar via www.drugbeleid.be

 

De leden van de Conferentie zijn :

* Dhr. Charles Michel, Eerste Minister

* Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

* Dhr. Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

* Dhr. Koen Geens, Minister van Justitie

* Dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin * Dhr Maxime Prévot, Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale actie, en Patrimonium

* Dhr. Rudy Demotte, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel

* Mevr. Alda Greoli, Vice-Presidente van de Federatie Wallonië-Brussel, Minister van Cultuur en Kind

* Mevr. Cécile Jodogne, Minister, Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie (FGC), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid

* Dhr. Didier Gosuin, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheidsbeleid, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Patrimonium en Externe Betrekkingen

* Dhr. Guy Vanhengel, Minister, Lid van het Verenigd College van de GGC, belast met Gezondheidsbeleid,

* Dhr. Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van Brussel

* Herr Antonios Antoniadis, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales