28 okt 2020 12:14

INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE VOLKSGEZONDHEID VERGADERING VAN 28.10.2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft op 28 oktober opnieuw vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie.     

De IMC is zeer bezorgd over de sterke groei van de epidemie en de impact hiervan op het personeel in de zorg- en de welzijnssector, en op het psychosociaal welzijn van de bevolking.

Daarom zijn volgende beslissingen genomen:

  1. De teststrategie wordt verder verfijnd om tegemoet te komen aan de dringende noden van enkele beroepsgroepen die een cruciale rol vervullen in het crisisbeleid. De zorg- en welzijnssector en de andere beroepsgroepen in kwestie zullen hierover worden geïnformeerd. De informatie zal vervolgens ook ruimer worden verspreid.
  1. De IMC keurde een gecoördineerde aanpak goed om het psychosociaal welzijn te versterken en te verbeteren van de medewerkers in de zorg. Er wordt onder meer prioriteit gegeven aan de versterking van de actoren in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals de huisartsen. Er kunnen pools ter beschikking gesteld worden met in totaal 1.500 VTE psychologische hulpverleners maar de concrete uitrol en de verdeling van de inspanning is nog voorwerp van interfederaal overleg, als van overleg met de betrokken actoren. De aandacht gaat daarnaast uit naar psychische ondersteuning van andere professionals in de gezondheids- en welzijnszorg. Verder werden ook beslissingen genomen om de problematiek van het psychosociaal welzijn beter in kaart te brengen. Tenslotte zal er nog méér aandacht gaan naar het belang van het psychosociaal welzijn en het aanbieden van handvaten in alle communicatie over COVID-19 maatregelen.

 

De IMC feliciteert ook de ziekenhuizen die zeer intensief meewerken aan de uitrol van het spreidingsplan voor COVID-19 patiënten. Dit spreidingsplan biedt belangrijke garanties op kwaliteitsvolle zorg. Het plan verlicht ook de druk op het zorgpersoneel en houdt de niet-COVID zorg toegankelijk. Nochtans worden de principes en de regels van de spreidingsplannen niet overal gerespecteerd. De IMC is daarom unaniem akkoord met een onmiddellijke wetswijziging waardoor de transfert van patiënten onder bepaalde voorwaarden zal kunnen worden verplicht. De initiatieven voor de wetswijziging worden momenteel voorbereid.  

 

Deze communicatie is opgemaakt namens de Regeringscommissaris Corona, Pedro Facon, en de ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC
  • Frank Vandenbroucke - federale Staat
  • Christie Morreale – Waals gewest
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.