16 jan 2015 17:27

Interministeriële conferenties

De ministerraad heeft de lijst opgesteld van de interministeriële conferenties die moeten worden opgericht, onder voorbehoud van eventuele aanvullende voorstellen van de deelgebieden. Die lijst zal aan het Overlegcomité worden voorgelegd.

1. Institutionele hervormingen
2. Economie, KMO's, Zelfstandigen en Energie (*)
3. Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie (*)
4. Wetenschapsbeleid en Cultuur (*)
5. Buitenlands beleid
6. Buitenlandse handel (*)
7. Financiën en Begroting
8. Binnenlandse zaken
9. Veiligheids- en handhavingsbeleid
10. Arbeidsmarktbeleid, Socio-professionele en sociale inschakeling (*)
11. Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten (*)
12. Landbouwbeleid (*)
13. Volksgezondheid (*)
14. Leefmilieu
15. Duurzame ontwikkeling
16. Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid (*)
17. Welzijn, Sport en Familie (*)
18. Justitiehuizen (*)

Voor de IMC’s met (*) zal aan het Overlegcomité een roterend voorzitterschap worden voorgesteld.