30 aug 2002 17:00

Intern communicatiesysteem voor Special Forces

De Ministerraad verleende de Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, de toelating om tot de aankoop over te gaan, via onderhandelingsprocedure, van een intern communicatiesysteem, bestaande uit 74 radios van het type "Handheld", met toebehoren, aanverwant materieel en specifieke dienstprestaties. Dit gebeurt via het Belgian Military Supply Office (BMSO) te Washington (USA).

De Ministerraad verleende de Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, de toelating om tot de aankoop over te gaan, via onderhandelingsprocedure, van een intern communicatiesysteem, bestaande uit 74 radios van het type "Handheld", met toebehoren, aanverwant materieel en specifieke dienstprestaties. Dit gebeurt via het Belgian Military Supply Office (BMSO) te Washington (USA).

Voor de uitvoering van deze opdrachten is er nood aan een adequate commando-, controle- en inlichtingencapaciteit via doeltreffend hoogtechnologisch materieel dat compatibel is met dat van de NAVO-partners en in hoge mate kan worden beveiligd met doorgedreven vercijfering en wijzigende frequentie.