03 mei 2024 17:51

Internationaal Gerechtshof: vraag om advies inzake verdrag vakverenigingen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib mee in dat België voor het Internationaal Gerechtshof deelneemt aan de procedure voor vraag om advies inzake het stakingsrecht, ingeleid door de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), met betrekking tot IAO-verdrag nr. 87.

Het betreft de interpretatie van dit verdrag inzake de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt belast met het opstellen van een schriftelijke verklaring in samenspraak met de Directie-Generaal Juridische Zaken van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.