23 okt 2008 13:39

Internationaal monetair fonds

Wijziging van de statuten van het Internationaal monetair fonds

Wijziging van de statuten van het Internationaal monetair fonds

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet goedgekeurd (*) waarmee België instemt met de wijzigingen aan de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Een eerste wijziging, die de Raad van Gouverneurs van het IMF heeft geformuleerd, betreft de nieuwe weging van de stemmen ten voordele van de nieuwe opkomende economieën en ontwikkelingslanden en vesterkt hun deelname in het IMF. Een tweede wijziging breidt de bevoegdheden van het IMF op het vlak van investeringen uit, met de bedoeling het IMF een meer stabiele bron van inkomsten te verschaffen. 

Samengevat zijn de wijzigingen: 

  • de beheerders van grote kiesgroepen kunnen een tweede plaatsvervanger benoemen,
  • de basisstemmen worden verdrievoudigd en de verhouding tussen het aantal basisstemmen en het totale aantal stemmen wordt vastgelegd,
  • de regels over de opschorting van de stemmen worden gewijzigd, om te vermijden dat de schorsing van een land dat zijn verplichtingen niet nakomt, tot een vermindering van het aantal basisstemmen leidt,
  • de investeringsbevoegheid van het IMF wordt uitgebreid en de Raad van beheer kan het investeringsbeleid bepalen met een bijzondere  meerderheid (70%),
  • de overdacht van de meerwaarde van een beperkte goudverkoop naar een investeringsrekening wordt toegelaten. 

(*) voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het IMF.