24 okt 2003 17:00

Internationaal Perscentrum

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleent de Ministerraad de toelating tot terbeschikkingstelling van de derde tot de achtste verdieping van bloc C van de Residentie Palace te Brussel, ten behoeve van het Internationaal Perscentrum (IPC) (*).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleent de Ministerraad de toelating tot terbeschikkingstelling van de derde tot de achtste verdieping van bloc C van de Residentie Palace te Brussel, ten behoeve van het Internationaal Perscentrum (IPC) (*).

Hij verleent tegelijk de Minister van Financiën, als voogdijminister bevoegd voor de Regie der gebouwen, de toelating de werken te laten vastleggen. Het gaat voornamelijk om vernieuwingswerken van elektrische leidingen, kabels, verlichting en parket, schilderen, behangen, zolderingen, een nieuw koelsysteem en renovatie van twee liften. (*) opgericht bij beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2000, ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.