11 jul 2008 11:25

Internationaal strafgerechtshof

Selectie van een mogelijke Belgische kandidaat voor het ambt van rechter bij het Internationaal strafgerechtshof

Selectie van een mogelijke Belgische kandidaat voor het ambt van rechter bij het Internationaal strafgerechtshof

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een mogelijke Belgische kandidaat voor het ambt van rechter bij het Internationaal strafgerechtshof aanwijst.

Het ontwerp wijst mevrouw Christine Van den Wyngaert aan als mogelijke Belgische kandidate. De derde verkiezing van zes rechters zal plaatsvinden van 19 tot 23 januari 2009 tijdens de zevende zitting van de vergadering in New York. De termijn voor de aanwijzing van kandidaten loopt van 21 juli tot 13 oktober 2008.

Mevrouw Van den Wyngaert was eerste in de rangschikking die de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge raad voor de Justititie op 6 mei 2008 opstelde. Op 15 april 2008 was de oproep tot kandidatuur in het Staatsblad verschenen.