11 apr 2008 16:51

Internationaal strafgerechtshof

Aanwijzing van een kandidaat als rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof

Aanwijzing van een kandidaat als rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof

Op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen besliste de ministerraad een oproep voor de kandidaatstelling als rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof in het Staatsblad te publiceren. 

De volgende verkiezing van zes rechters vindt plaats tijdens de zevende zitting van de vergadering van 19 tot 23 januari 2009 in New York. De termijn om de rechters aan te wijzen duurt van 21 juli tot 13 oktober 2008.

De procedure om de Belgische kandidaat te kiezen vergt heel wat tijd, daarom besliste de ministerraad de procedure nu op te starten.