02 apr 2010 13:40

Internationaal verdrag

Internationale overeenkomst inzake tropisch hout

Internationale overeenkomst inzake tropisch hout

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de internationale overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout (Genève, 27 januari 2006).

De overeenkomst vormt de basis voor de werkzaamheden van de Internationale Organisatie voor tropisch hout die opgericht werd in 1983. Ze verruimt de doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling en bevordert de handel in tropisch hout uit legaal en duurzaam beheerde bossen.

De overeenkomst ligt in het verlengde van de twee vorige overeenkomsten (*) en verenigt de landen die tropisch hout verbruiken en produceren om tot het duurzaam beheer en de bescherming van dit erfgoed te komen. 

Dit derde akkoord is mettertijd uitgegroeid tot een grondstoffenovereenkomst met een gemengde aard, waarin het handelsaspect voorop staat, maar waarin ook meer en meer milieuaspecten en duurzame ontwikkeling een rol spelen. Duurzaam beheer en productie, en de bescherming van tropische houtsoorten zijn belangrijke elementen van de overeenkomst. De problematiek wordt dan ook meer en meer globaal aangepakt in een Europese en mondiale kontekst. 

(*) Ze vervangt de overeenkomst van 1994 (verlenging van de overeenkomst van 1983) en werd onder auspiciën van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) gesloten.