05 mrt 2010 12:35

Internationaal verdrag

Akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het
Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR)

Akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR)

De ministerraad stemt op initiatief van minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het
Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR) (Kopenhagen, 17 december
2002).

Het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie werd in 1993 opgesteld in Den Haag. België heeft het op 20 oktober 1993 ondertekend, maar nadien niet geratificeerd.

Het verdrag stelde het Europees Bureau voor Radiocommunicatie in als permanente instantie om activiteiten op het vlak van het radiocommunicatiebeleid van het European Radiocommunications Committee binnen de CEPT te ondersteunen. De CEPT is de Europese Conferentie van Post- en telecommunicatieadministraties. De CEPT bevordert de samenwerking en harmonisering binnen Europa op post- en telecommunicatiegebied. Binnen de CEPT zijn een aantal comités opgericht die harmoniseringskwesties behandelen, waaronder het European Radiocommunications Committee. In het kader van het verdrag kreeg het EBR een aantal functies toegewezen. Tevens werden de organen van het EBR en hun taken vastgesteld.

In het najaar van 2001 werd de CEPT gereorganiseerd waardoor het voornoemde European Radiocommunications Committee opging in het Electronic Communications Committee (ECC). Het ECC brengt de radio- en telecommunicatieregulatoren van de CEPT-leden samen. Het bestaande Europees Bureau voor Telecommunicatie en het Europees Bureau voor Radiocommunicatie werden de facto samengevoegd met als resultaat een Europees Bureau voor Communicatie. Het EBC ondersteunt dus voortaan het ECC binnen de CEPT.

In het kader van die reorganisatie werd in 2002 in Kopenhagen een akte tot wijziging van het verdrag opgesteld. De titel van het verdrag werd gewijzigd in verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Communicatie (EBC). In de tekst werden naast een aantal vormelijke wijzigingen de functies van het Bureau aangepast.

België heeft op 11 december 2006 de akte tot wijziging met als bijlage de geconsolideerde tekst van het verdrag ondertekend. Het is nu de bedoeling om de akte tot wijziging en de volledig herziene tekst van het verdrag te ratificeren.