05 okt 2012 19:51

Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen*. Het verdrag waarborgt dat schepen op een veilige en milieuvriendelijke manier worden gerecycleerd.

Om de normen in de scheepsrecyclage te verbeteren, schrijft het verdrag de schouwing en certificering van schepen voor en voert machtigingen in voor scheepsrecyclage-installaties. Daarnaast gelden specifieke verplichtingen:

  • scheepsrecyclage-installaties moeten een scheepsrecyclageplan opstellen
  • rederijen moeten een inventaris opstellen van de gevaarlijke stoffen die zich in het schip bevinden
  • vlaggenstaten moeten voor de afgifte van een internationaal geschikt-voor-recyclage-certificaat een eindschouwing uitvoeren
  • het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de bouw van schepen wordt beperkt

Door de deelname aan het verdrag werkt België actief mee aan de bescherming van het mariene milieu en de beperking van de arbeids- en gezondheidsrisico's in de sector van recyclage van schepen.   

 *Hongkong, 15 mei 2009.