09 nov 2018 18:25

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) omvat.

Dit ontwerp vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van het volgende beheerscontract tussen de Federale Staat en BIO. Dit beheerscontract bepaalt de criteria van de beheerscapaciteit waaraan BIO moet voldoen. De beheerscapaciteit groepeert zich rond vier domeinen:

  • het strategisch beheer
  • het operationeel en administratief beheer en de interne controle
  • het expertisebeheer
  • het beheer van de monitoring en de evaluatie

Het ontwerp bepaalt dat het behalen van een pillar assessment van de Europese Commissie een internationale accreditatie is die geldt als bewijs van de beheerscapaciteit. Deze pillar assessment van BIO is gepland in het laatste kwartaal van 2018.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.