26 jan 2023 10:21

Internationale Douanedag

Vandaag is het Internationale Douanedag, de ideale gelegenheid om het uitstekende werk van alle Belgische douaniers onder de aandacht te brengen. Voor deze gelegenheid trekt Manneken Pis zijn douane-uniform aan en zijn ook minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, Kunio Mikuriya, Secretaris-generaal van de Werelddouaneorganisatie en Gerassimos Thomas, directeur-generaal van TAXUD aanwezig bij de festiviteiten.

De taken van de douane zijn talrijk en hebben betrekking op heel wat verschillende onderwerpen, zoals e-commerce, bestrijding van de drugshandel, bestrijding van namaak, controles op de openbare weg...

Daarnaast moeten douaniers zich continu aanpassen aan een veranderende wereld. In 2022 denken we bijvoorbeeld aan de enorme toename van online bestellingen. Zo zag de luchthaven van Bierset, de belangrijkste Europese hub voor e-commerce, het geïnde geldbedrag als gevolg van inbreuken stijgen van 148.861 euro in 2019 tot 5.901.375,54 euro in 2022 (voorlopige cijfers).

De groeiende drugshandel in ons land, waarbij vooral de haven van Antwerpen een belangrijke toegangspoort voor drugs in Europa betekent, is een fenomeen waar we hard tegen strijden. In totaal werd in de Antwerpse haven maar liefst 109.894.48 kg cocaïne in beslag genomen.

Onze opsporings- en eerstelijnsdiensten hebben het afgelopen jaar opnieuw heel wat namaakgoederen in beslag genomen. Zo hebben ze bijvoorbeeld 347.249.743 stuks sigaretten in beslag genomen.

Op de openbare weg werden via ANPR-camera’s 17.077 voertuigen gecontroleerd, waarvan 723 voertuigen ook effectief werden tegengehouden. In totaal werden er 2.970 vaststellingen gedaan, wat overeenstemt met een geïnd bedrag van 2.305.675 euro aan achterstallige penale boetes.

27.541 voertuigen werden gecontroleerd of ze op rode gasolie rondreden. Hierbij werden 1.982 vaststellingen gedaan (voorlopige cijfers). Een lichte stijging ten opzichte van 2021 (1.816 vaststellingen).

Deze cijfers onderstrepen het werk van onze douaniers. Het blijft nodig om extra inspanningen te leveren en we blijven voortdurend innoveren en investeren: de aanwerving van 108 nieuwe douaniers in de Antwerpse haven, samenwerking met verschillende nationale en internationale autoriteiten, de aankoop van performant scanmateriaal...