26 sep 2003 17:00

Internationale Ontwikkelingsassociatie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bijdrage van België aan de dertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA in het Engels) goedkeurt.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bijdrage van België aan de dertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA in het Engels) goedkeurt.

Deze dertiende wedersamenstelling van de middelen zal de periode 2003-2005 dekken en zal 10,02 miljard STR bedragen. De bijdrage van België zal 1,55 % van dit bedrag vertegenwoordigen, hetzij 155,31 miljoen STR. Tegen de vaste koers van 1,43546 EUR voor 1 STR zal de bijdrage 222,5 miljoen EUR bedragen. Dit bedrag zal ter beschikking worden gesteld van de Associatie, in drie gelijke jaarlijkse schijven in de loop van 2003, 2004 en 2005. Ter herinnering: de Internationale Ontwikkelingsassociatie werd in 1960 opgericht als filiaal van de Wereldbank. Haar doelstelling is de ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen door het toekennen van concessionele leningen en giften, overeenkomstig de "Millennium ontwikkelingsdoelstellingen". In tegenstelling tot de Wereldbank, die het merendeel van haar middelen op de kapitaalmarkten verwerft, wordt de Internationale Ontwikkelingsassociatie hoofdzakelijk gefinancierd via begrotingsbijdragen die haar toegekend worden door de industrielanden, enkele OPEC-landen, enkele vroegere Oostbloklanden en enkele meer gevorderde ontwikkelingslanden. De Associatie gaat regelmatig over tot een wedersamenstelling van haar middelen, in principe om de drie jaar.