13 jan 2006 16:00

Internationale ontwikkelingsassociatie

Veertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

Veertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de middelen van de internationale Ontwikkelingsassociatie goedkeurt. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Die wedersamenstelling zal de periode 2006-2008 dekken en bedraagt 23,5 STR. De bijdrage van België vertegenwoordigt 1,55% van de bijdragen van donoren, wat overeenkomt met 201,04 miljoen STR. Tegen de vaste koers van 1,20660 euro voor 1 STR en op basis van het schema van versnelde betaling waardoor België van een korting geniet, bedraagt de bijdrage 222 miljoen euro. Het bedrag zal ter beschikking van de Associatie worden gesteld in drie gelijke jaarlijkse schijven van 74 miljoen euro in de loop van 2006, 2007 en 2008. In 1960 werd de internationale ontwikkelingsassociatie opgericht als filiaal van de wereldbankgroep. Haar doelstelling is de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen door concessionele leningen en giften toe te kennen in overeenstemming met de Millenium doelstellingen. In tegenstelling tot de wereldbank die zijn middelen op de kapitaalmarkten verwerft, wordt de internationale ontwikkelingsassociatie hoofdzakelijk gefinancierd met de begrotingsbijdragen van de industrielanden. De associatie gaat regelmatig over tot een wedersamenstelling van haar middelen, in principe om de drie jaar.