15 dec 2010 11:08

Internationale overeenkomst

Ratificatie van de wijziging van nieuwe leningovereenkomsten van het IMF

Ratificatie van de wijziging van nieuwe leningovereenkomsten van het IMF

De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet voor de ratificatie van de amendering van nieuwe leningovereenkomsten van het IMF. Het gaat om een beslissing van de raad van beheer van het IMF die als doel heeft de nieuwe leningovereenkomsten te verhogen en te versoepelen, om zo beter het hoofd te kunnen bieden aan financiële crisissen.

Op de G-20-top op 2 april 2009 in Londen werd beslist om de middelen te verhogen door de nieuwe leningovereenkomsten aanzienlijk te verhogen. Op 24 november 2009 bereikten de deelnemers van de nieuwe leningovereenkomsten een akkoord om het bedrag van de nieuwe leningovereenkomsten te verhogen tot maximum 600 miljard dollar. De raad van beheer heeft de verruimde en versoepelde nieuwe leningovereenkomsten op 12 april 2010 uitdrukkelijk goedgekeurd. 

De wijziging van de nieuwe leningovereenkomsten betreft:

  • het doel en het gebruik van de middelen
  • hun activering
  • de vervroegde terugbetaling aan een deelnemer in geval van betalingsproblemen
  • de mogelijkheid voor nieuwe deelnemers om toe te treden
  • de verhouding tussen de nieuwe leningovereenkomsten en de algemene leningovereenkomsten.

De beslissing over de gewijzigde leningovereenkomsten blijft in principe van kracht tot 16 november 2012.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.