13 mei 2011 13:29

Internationale tentoonstelling

Deelname aan de expo van Yeosu in 2012 en organisatie van een internationale tentoonstelling in Luik

Deelname aan de expo van Yeosu in 2012 en organisatie van een internationale tentoonstelling in Luik

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Vincent Van Quickenborne om het overlegcomité de deelname van België aan de wereldtentoonstelling in Yeosu in Zuid-Korea voor te leggen.

Van 12 mei 2012 tot 12 augustus 2012 gaat de wereldtentoonstelling in Yeosu door met als thema: the living ocean and coast diversity of resources and sustainable activities. Zoals tijdens de succesvolle expo van Shanghai is het de bedoeling om de gewesten en de gemeenschappen nauw te betrekken bij de organisatie van de deelname, daarom wordt het voorstel aan het overlegcomité voorgelegd. De dienst Internationale tentoonstellingen van de FOD Economie houdt zich bezig met de voorbereiding.

De ministerraad legt eveneens aan het overlegcomité de kandidatuur voor voor de organisatie van een internationale tentoonstelling in Luik. Als het overlegcomité ermee akkoord gaat zal België zijn kandidatuur indienen om een wereldtentoonstelling te organiseren in Luik in 2017. De organisatie biedt België de kans om zijn zichtbaarheid te vergroten en onze troeven in de kijker te plaatsen. De expo zal gaan over connectiviteit onder de slogan: connecting the world, linking people, creativity for a better future.

Beide tentoonstellingen zijn tussentijdse tentoonstellingen en duren ongeveer drie maanden.