23 okt 2002 17:00

Internationale vredesoperaties

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, achtte de Ministerraad een herschikking van de deelname van de Belgische strijdkrachten aan internationale vredesoperaties noodzakelijk.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, achtte de Ministerraad een herschikking van de deelname van de Belgische strijdkrachten aan internationale vredesoperaties noodzakelijk.

De recente internationale ontwikkelingen, zoals de toegenomen stabiliteit in de Balkan, de strijd tegen het terrorisme of de evolutie in Centraal-Afrika, zetten België ertoe aan om zich op internationaal vlak beter te positioneren door zijn deelname aan internationale militaire vredesoperaties te herschikken. Concreet wordt gestreefd naar een deelname die niet langer nagenoeg uitsluitend op de Balkan gericht is maar die meer gediversifieerd is naar andere gebieden en operaties.