30 mrt 2007 17:00

Interne audit

Goedkeuring kb's over de interne audit activiteiten en oprichting van auditcomité - tweede lezing

Goedkeuring kb's over de interne audit activiteiten en oprichting van auditcomité - tweede lezing

Op voorstel van minister van Begroting Freya Van den Bossche keurde de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de activiteiten inzake interne audit binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht en een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het auditcomité voor de federale overheid.