23 okt 2015 15:49

Internering en diverse bepalingen inzake justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed betreffende internering en diverse bepalingen inzake justitie.

Het vooronwerp van wet beoogt voornamelijk het verfijnen van een aantal punten uit de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Enkele aanpassingen waren vooral nodig als gevolg van de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheden inzake justitiehuizen werden overgedragen aan de gemeenschappen.


De verdere verfijning van het wetgevend kader is er op gericht de voorwaarden waaronder geïnterneerd kan worden en de uitvoering van de interneringsmaatregel te verbeteren. Om dit recht op zorg te garanderen en te realiseren en om een behandeling in een aangepaste omgeving aan te bieden, dient er een gediversifieerd en geïntegreerd aanbod te zijn van behandelingen in een omgeving die eveneens tegemoet komt aan veiligheidseisen. Deze eisen kunnen gerealiseerd worden door het aanwenden van technische en infrastructurele elementen, maar ook door de dynamische veiligheid: de behandeling, de zorg, het inzetten op de kwaliteit van hulpverleningsacties...


Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.