26 sep 2003 17:00

Interneringsprocedure in Sankt-Vith en Eupen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed waardoor de bevoegdheid van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake interneringsprocedure wordt uitgebreid (**).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed waardoor de bevoegdheid van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake interneringsprocedure wordt uitgebreid (**).

Het gerechtelijk arrondissement Eupen beschikt niet over een gesloten psychiatrische instelling. Duitstalige patiënten die hun woon- of verblijfplaats in het arrondissement Eupen hebben moeten, wanneer zij het voorwerp uitmaken van een interneringsmaatregel op grond van voormelde wet, worden overgebracht naar instellingen in het Franstalige landsgedeelte, waar de procedure in het Frans verloopt. Opdat de procedure zou worden verdergezet in de taal van de patiënt (m.a.w. in het Duits) voorziet het voorontwerp dat een Duitstalige rechter bevoegd blijft, zijnde de vrederechter van Eupen of Sankt-Vith. Het gaat om een voorontwerp van wet waarvan de nietigheid wordt opgeheven en waarvoor de Raad van State geen enkele opmerking had geformuleerd. (*) tot wijziging van artikel 627, 6° van het Gerechtelijk Wetboek (**) voorzien door de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.