30 jun 2006 17:00

Internet protocol

Overheidsopdracht voor de aankoop van componenten voor de realisatie van een beveiligd netwerk IP voor Landsverdediging

Overheidsopdracht voor de aankoop van componenten voor de realisatie van een beveiligd netwerk IP voor Landsverdediging

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Landsverdediging André Flahaut om een overeenkomst te sluiten voor de aankoop van componenten die nodig zijn voor de realisatie van een beveiligd netwerk Internet Protocol (IP), met toebehoren, aanverwant materiaal en diensten. Ook een open meerjarige overeenkomst voor onbepaalde duur voor de levering van wisselstukken, het herstel van defect materiaal en de levering van diensten maakt er deel van uit. Er zijn 153 apparaten en 4 management stations nodig voor de gegevensuitwisseling bij het Ministerie van Landsverdediging.