04 apr 2003 17:00

Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (*).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (*).

Deze interoperabiliteit moet een veilig en ononderbroken treinverkeer toelaten dat voldoet aan alle vereiste prestaties. Hiervoor moet aan een aantal technische en operationele voorwaarden voldaan worden. (*) Richtlijn 2001/16/CE