07 feb 2003 16:00

Interprofessioneel akkoord 2003-2004

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004.

Het gaat om de volgende ontwerpen: - een ontwerp van koninklijk besluit (*) betreffende de maatsschappelijke zekerheid der arbeiders; - een ontwerp van koninklijk besluit (**) betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders; - een ontwerp van koninklijk besluit (***) betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De drie ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State. De Nationale Arbeidsraad heeft een advies uitgebracht over de eerste twee ontwerpen en wordt verzocht tegen het einde van de maand een advies te verlenen over het derde ontwerp. (*) tot wijziging van het artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944. (**) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten. (***) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944.