13 sep 2002 17:00

Intrekking van de vergunning van TE.SA.M

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot intrekking van de vergunning voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten die aan de firma TE.SA.M (Télécommunications par Satellites Mobiles) werd verleend.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot intrekking van de vergunning voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten die aan de firma TE.SA.M (Télécommunications par Satellites Mobiles) werd verleend.

Deze beslissing volgt op de liquidatie van TE.SA.M. Deze firma is immers niet langer in staat de diensten die in het bestek vermeld staan te verzekeren. (*) houdende de opheffing van het koninklijk besluit van 6 april 2000 houdende de toekenning van een vergunning voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten.