24 dec 2014 13:26

Introductie van het Geregistreerde KassaSysteem (GKS): versturen van 50.000 brieven naar de HoReCa-sector

Vandaag gingen zo’n 50.000 brieven naar horeca ondernemers de deur uit op financiën.

De brief dient meerdere doeleinden:
- De sector informeren omtrent de verplichting om zich als GKS-gebruiker te registreren via de online applicatie (tussen 01/01/2015 en 28/02/2015.
- Deze gebruikers attent te maken op de uiterste activatiedatum (31/12/2015) voor hun GKS;
- Hen de officiële website van de FOD Financiën voor te stellen, die volledig gewijd is aan GKS.

De bestemmelingenlijst is niet limitatief, gezien:
- sommige uitbaters niet helemaal correct geregistreerd zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen.  Deze personen moeten desalniettemin toch aan hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het GKS voldoen.
- Enkel de uitbaters die meer dan 10 % van hun omzet halen uit maaltijden voor ter plaatse gebruik zijn verplicht een GKS te installeren.

Voor meer informatie: http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/