24 jun 2022 16:14

Investeringen in het kader van het Multi Annual Strategic Plan for Customs

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de uitvoering van investeringen voor het Europese Multi Annual Strategic Plan for Customs (MASP-C), zoals voorzien in de meerjarenbegroting 2022-2024.

Het MASP-C-programma is het kader waarbinnen import- en exportprocedures in de Europese markt geoptimaliseerd worden, om op die manier bij te dragen aan het concurrentievermogen van de Europese handel, de bescherming van de financiële belangen van de EU en haar lidstaten, en de strijd tegen internationale misdaad en terrorisme.

De douane staat in voor een Belgische omzetting van dit programma. Een bedrag van 40 miljoen euro zal worden vrijgemaakt voor de realisatie van verschillende projecten die betrekking hebben op import, export, doorvoer, handelsfaciliteiten en de controle van de verscheidene MASP-faciliteiten.