15 jul 2022 19:09

Investeringen in Housing First voor jonge daklozen

De ministerraad gaat, op voorstel van minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir en minister van Maatschappelijke Integratie belast met Armoedebestrijding Karine Lalieux, akkoord met de besteding van 10 miljoen euro voor investeringen in huisvesting voor dakloze jongeren in het kader van ‘Housing First’-projecten.

Deze maatregel past in de bestrijding van de dakloosheid in de steden. De doelgroep van de jongvolwassenen (18-25 jaar) maakt gemiddeld 18% uit van de daklozen en heeft een substantieel hoger armoederisico, waarbij de oorzaak vaak gelegen is in conflicten met ouders of familie.

Housing First (HF) is een sociale innovatieve methodologie gericht op de duurzame integratie van de meest kwetsbare daklozen in de samenleving door hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk toegang te geven tot individuele huisvesting. Housing First schrijft zich in een brede strategie die gebaseerd is op een duurzame investering in huisvesting én in de ondersteuning van HF-teams.

In België werd HF tussen 2013 en 2016 landelijk uitgetest en daarna uitgebreid. Vandaag hebben dankzij de projecten meer dan 855 mensen de straat definitief verlaten en tekenen we een slaagpercentage van 87% op.

Een projectoproep zal naar 25 OCMW's worden gestuurd, die kunnen worden gesubsidieerd in de vorm van een erfpachtregeling voor aankoop en renovatie van woningen. Het toegekende budget kan ook gebruikt worden om een stuk grond aan te kopen en hierop mobiele woonunits te plaatsen.