11 mei 2012 18:21

Investeringsplan 2012-2014 voor materieel voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een investeringsplan voor Defensie voor de periode 2012–2014 te realiseren.

Voor 2012 worden 242 miljoen euro aan vastleggingskredieten ingeschreven in de begroting voor het inversteringsplan. Om op termijn een betrouwbare partner te blijven, is het noodzakelijk de investeringsprogramma’s te realiseren zodat de Belgische eenheden en personeel adequaat uitgerust zijn om hun opdrachten uit te voeren en zodat hun veiligheid verzekerd is. Het investeringsplan beooogt:

  • de voortzetting van de wederuitrusting van de Landcomponent
  • het in gebruik nemen van recent aangekochte systemen
  • het behoud van bestaande capaciteiten
  • het vervolg van de voltooiing van de transformatie
  • de middelen nodig voor de opdrachten van Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid

Bij de opstelling van het investeringsplan werd rekening gehouden met de budgettaire realiteit en de vermindering tot 32 000 personeelsleden bij Defensie. Elk dossier zal apart bij de ministerraad worden ingediend. De minister zal in de komende maanden zijn aangepast meerjarig strategisch plan aan de ministerraad voorleggen. Op basis hiervan kunnen de investeringen voor 2013 en 2014 worden vastgelegd.