02 feb 2018 15:42

Investeringsplannen 2018-2020 en strategische investeringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot principieel akkoord met de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel. 

Kenmerkend voor het MIP 2018-2020 van de NMBS is de wil om ervoor te zorgen dat het Europees treincontrolesysteem (ETCS) wordt uitgerold, en dat het materieel dat niet kan worden aangepast aan het nieuwe seinsysteem wordt vervangen. De inzet van nieuwe M7-rijtuigen moet een antwoord bieden op de toename van het aantal reizigers, de problemen inzake capaciteit van het netwerk, de vraag van de reizigers naar modern comfort, de vervanging van het materieel dat de verwachte levensduur heeft bereikt en de noodzaak om het immobilisatiepercentage van het materieel terug te dringen. De NMBS zal bovendien vierspanningslocomotieven aanschaffen om de grensoverschrijdende lijnen verder te kunnen bedienen. Tevens zal ze zorgen voor het uitvoeren van de nodige moderniseringen en grote revisies op het materieel dat de helft van de verwachte levensduur heeft bereikt.

Het investeringsprogramma van de NMBS heeft ook tot doel de veiligheid en het onthaal van de passagiers te verbeteren, met name van personen met beperkte mobiliteit, door de verhoging van perrons in coördinatie met de werkzaamheden van Infrabel en de plaatsing van uitrustingen die de toegang tot de perrons vergemakkelijken. Er is tevens een uitbreiding van het aantal auto- en fietsparkeerplaatsen voorzien.

Het meerjareninvesteringsplan van Infrabel berust op drie beleidsdimensies:

  • de beleidsdimensie Safety wordt gekenmerkt door de omvang van de uitgaven voor de uitrusting van het netwerk met ETCS, met daarbovenop de programma's voor de concentratie van de seinhuizen (doelstelling: 31 seinhuizen) en het New Traffic Management (doelstelling: 10 seinhuizen), welke noodzakelijk zijn om het ETCS-masterplan te voltooien. De vermindering van deze investeringen wijst op een beëindiging van de betrokken werken
  • de beleidsdimensie Punctuality & Safety, waarvoor de investeringen inzake capaciteitsbehoud vanaf 2020 opnieuw boven 500 miljoen euro komen te liggen
  • de beleidsdimensie Capacity, waarvoor de investeringen blijven verder verminderen. De bedoeling is evenwel dat het SMIP de zaken overneemt met betrekking tot de capaciteitsuitbreidingen. In het MIP slaan de desbetreffende investeringen uitsluitend op reeds opgestarte werven (by-pass Mechelen, Lijn 50A, station Gent-Sint-Pieters, haven van Zeebrugge, ...) en op doorlopende programma's

In hun MIP hebben beide ondernemingen, overeenkomstig hun beheerscontract, elk de regionale investeringsverdeling van 60% in Vlaanderen en 40% in Wallonië gerespecteerd.

De strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 zorgen voor de voltooiing van de GEN-werken, voor de uitvoering van een reeks strategische spoorweginvesteringen gelet op de prioriteiten op het grondgebied van de Gewesten (uitsluitend federale financiering), voor de uitvoering van een reeks investeringen in verband met prioritaire regionale projecten (federale en regionale financiering) en voor de tegemoetkoming aan bepaalde behoeften die naar aanleiding van het harmoniseringsproces van de MIP's tot uiting zijn gekomen.