19 jan 2018 15:47

Investeringstraject OISZ 2016-2018: herinvestering van ROI-winsten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met de herinvestering van ROI-winsten in 2018 voor projecten van zes Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.

Zoals overeengekomen in de budgettaire notificaties kregen de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) de mogelijkheid om voor het jaar 2018 lopende of nieuwe projecten te financieren met de in 2018 gerealiseerde overschotten van return of investment (RIO) van de in 2015 ingediende investeringsprojecten.

Er werd voor deze herinvestering een maximum van 40% van de ROI-overschotten vastgelegd. Bijgevolg konden zes instellingen hun ROI-overschot voor het jaar 2018 aantonen. Ze hebben meer bepaald onder de vorm van projectfiches duidelijk verantwoord welke de kosten en de ROI's van de voor 2018 nieuwe of bestaande projecten zijn. De inhoud en de planning van deze projecten werden hierin gedetailleerd beschreven en alle kostenelementen werden samengebracht in een cijfertabel. Concreet gaat het om volgende instellingen:

  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris, project gelinkt aan voormalig FAO)
  • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
  • De Federale Pensioendienst (FPD)
  • De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Elk van deze instellingen zal enkel putten uit het voorziene krediet ten bedrage van het proportionele deel dat hun toekomt. Bijgevolg zullen deze instellingen dan ook andere financieringsmiddelen zoeken om het kostensaldo van die projecten te financieren. Ten slotte zullen de verschillende OISZ de effectief gerealiseerde uitgaven en inkomsten van deze projecten evalueren.