25 okt 2019 16:25

Invoeging van de vergoedingen voor twee nieuwe kentekenplaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen voor twee nieuwe kentekenplaten invoegt.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 6 november 2010 over de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen om de vergoedingen voor twee nieuwe kentekenplaten in te voegen, namelijk de beroepsplaat en de nationale plaat. Deze platen vormen een wettelijk alternatief voor wie niet langer van een proefrittenplaat of een handelaarsplaat kan genieten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.