16 feb 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Invoering van een remgeld voor ambulante patïenten in een revalidatiec
entrum